شانه دوربین باردار گلوله فرزند اسلحه

شانه: دوربین باردار گلوله فرزند اسلحه اخبار حوادث روزنامه حوادث حوادث روز

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی ماهی ها در حال از دست دادن حس بویایی هستند

نتایج یک مطالعه تازه نشان می دهد که به علت زیاد کردن سطح اسید کربنیک آب دریاها، ماهی ها در حال از دست دادن حس بویایی هستند. 

ماهی ها در حال از دست دادن حس بویایی هستند

ماهی ها در حال از دست دادن حس بویایی هستند

عبارات مهم : محققان

نتایج یک مطالعه تازه نشان می دهد که به علت زیاد کردن سطح اسید کربنیک آب دریاها، ماهی ها در حال از دست دادن حس بویایی هستند.

به گزارش ایرنا از روزنامه دیلی میل، این مطالعه که به وسیله محققان دانشگاه اکستر در انگلیس انجام شده است هست، نشان می دهد که زیاد کردن ناگهانی دی اکسید کربن در اتمسفر اسیدی شدن آب اقیانوس را زیاد کردن داده است.

در فرآیند اسیدی شدن اقیانوس ها، دی اکسید کربن آزاد شده است در اثر سوزاندن سوخت های فسیلی در آب دریا حل می شود و به تولید اسید کربنیک منجر می شود که PH (خاصیت اسیدی یا بازی) آب را عوض کردن می دهد.

ماهی ها در حال از دست دادن حس بویایی هستند

یافته های این مطالعه بسیار حائز اهمیت هستند لیکن ماهی ها جهت انجام همه کار از پیدا کردن غذا و جفت گرفته تا شناسایی شکارچیانی که در مجاورت آنها به سر می برند، بر حس بویایی خود تکیه دارند.

دکتر ‘کازیما پورتئوس’ محقق دانشگاه اکستر که ریاست این تحقیق را بر عهده داشت، گفت که مطالعه آنها نخستین تحقیقی است که تاثیر زیاد کردن دی اکسید کربن در اقیانوس را بر سیستم حس بویایی ماهی ها بررسی می کند.

نتایج یک مطالعه تازه نشان می دهد که به علت زیاد کردن سطح اسید کربنیک آب دریاها، ماهی ها در حال از دست دادن حس بویایی هستند. 

در این مطالعه، محققان واکنش‌ها ماهی های جوان دریا در سطح فعلی دی اکسید کربن را با سطوحی که احتمالا در آخر این قرن وجود خواهد داشت، مقایسه کردند. آینده نگری می شود که در آخر قرن حاضر سطح دی اکسید کربن دو و نیم برابر سطح فعلی این گاز باشد.

محققان در این مطالعه متوجه تغییرات عمده در واکنش‌ها ماهی ها در آب هایی شدند که بیشترین میزان اسیدیته را دارند. این ماهی ها نه تنها کمتر شنا می کنند بلکه به نظر می رسید متوجه حضور شکارچیان نیز نمی شوند.

یافته های این مطالعه که در مجله Nature Climate Change منتشر شد، مدرک دیگری دال بر خطرات اسیدی شدن آب اقیانوس ها جهت حیات دریایی است.

ماهی ها در حال از دست دادن حس بویایی هستند

یک تحقیق نیز پیش از این نشان داده است که دی اکسید کربن بر سیستم عصبی ماهیان نیز تاثیر دارد و پردازش اطلاعات را در مغز آنها مختل می سازد.

واژه های کلیدی: محققان | مطالعه | اقیانوس | دی اکسید کربن | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz